Something weird has happened

Here’s what it looks like. Every freakin’ minute YouTube users upload hundreds of hours of new video and Instagram users share over 10,000 new photos. Don’t even ask about Twitter users. They send over 100,000 tweets. Finally, Facebook users share over 1,000,000 pieces of content. It’s a game of numbers.

But not you! Oh nooo, you’re different. Holy Smokes, you’re totally different! You decided – now please hold on, cause here comes the best part – you decided to click the bomb in the footer. I mean, nobody even scrolls down there.

Miro Veselý

Miro Veselý

O autorovi článku: Zdravej výžive a chudnutiu sa venujem od roku 2004. Vydal som postupne niekoľko kníh o chudnutí. Najnovšia sa volá Jedálniček na chudnutie a sú v nej všetky potrebné informácie o chudnutí, ktoré čitateľ potrebuje na to, aby dosiahol výsledky. Pre tých, čo si knihu nechcú kúpiť je tu tento web. Nájdete tu všetky informácie bezplatne. V článkoch a knihách vychádzam z poznatkov z klinickej obezitológie, odporúčaní WHO. Informácie priebežne konzultujem s lekármi aj fyzioterapeutmi a preto by malo byť bezpečné, ak sa nimi bude riadiť dospelý a zdravý, len obézny človek. Pred chudnutím je ale vhodné, aby ste sa vždy poradili aj so svojím lekárom.